Rijksmonument Peertil Stedum

De Peertil (Paardentil) bij Stedum is in 1996 gerestaureerd. Het was in 1995 een initiatief van Vereniging Dorpsbelangen Stedum. Dorpshistoricus Tjeerd Burgstra en timmerman in ruste, Johannes Werkman wierpen zich op om de brug te herstellen. De coördinatie was in handen van Stichting Het Groninger Landschap. Boven, Peertil zoals die vlak voor het begin van…

Monument armenlap begraafplaats Stedum

Monument ter nagedachtenis van alle 294 personen die hier anoniem begraven liggen. Dankzij een adequate registratie van de voormalige gemeente Stedum zijn allen, volwassenen en kinderen die daar begraven zijn, met plaats en name bekend en vermeld in een register. Op initiatief van Stichting Historie Stedum, Vereniging Dorpsbelangen Stedum, Begrafenisvereniging Stedum en in samenwerking met…