De Peertil (Paardentil) bij Stedum is in 1996 gerestaureerd. Het was in 1995 een initiatief van Vereniging Dorpsbelangen Stedum. Dorpshistoricus Tjeerd Burgstra en timmerman in ruste, Johannes Werkman wierpen zich op om de brug te herstellen. De coördinatie was in handen van Stichting Het Groninger Landschap. Boven, Peertil zoals die vlak voor het begin van de restauratie erbij lag en onder het resultaat na de restauratie.
De foto’s zijn gemaakt door Jan Pitt.