Door de Stichting Historie Stedum, werkgroep begraafplaatsproject, gerestaureerd familiegraf. Dit graf is van Jan Hendriks Smit die rond 1900 woonde op kloosterboerderij no.66, huidig adres: Bedumerweg 45, Stedum.