Door de Stichting Historie Stedum, werkgroep begraafplaatsproject, in 2013 opgeknapt grafmonument uit 1896 van Geert Luurs, ijzersmid en veearts te
Stedum.