Monument ter nagedachtenis van alle 294 personen die hier anoniem begraven liggen. Dankzij een adequate registratie van de voormalige gemeente Stedum zijn allen, volwassenen en kinderen die daar begraven zijn, met plaats en name bekend en vermeld in een register.
Op initiatief van Stichting Historie Stedum, Vereniging Dorpsbelangen Stedum, Begrafenisvereniging Stedum en in samenwerking met Landschapsbeheer Groningen is besloten tot het oprichten van dit monument. Mede dan zij de tomeloze inzet van vrijwilligers, met steun van Landschapsbeheer Groningen en met de volle medewerking van de Gemeente Loppersum, is het monument voltooid in 2013. De tekst op het monument luidt: Namen ontbreken maar niet vergeten.
De foto is gemaakt in 2017 door Geert van Dijken.