Overhandiging van de voorzittershamer aan de vicevoorzitter Aagtje Elderman-Star.