Het Westerwijtwerdermaar in Westerwijtwerd.
Foto A. Gritter