Leerlingen van groep 5 en 6 van de Wilgenstee in Zeerijp kregen 15 mei 2018 een leuke en leerzame gastles over aardbevingen aangeboden door de Veiligheidsregio Groningen.