Uitreiking lintje aan dhr. Gast te Middelstum op 29-8-2020