Nieuwe torenspits van het Koetshuis met Lijkenhuisje te Stedum. Het had weinig gescheeld of het in slechte staat van onderhoud verkerende Lijkenhuisje aan de Stationsweg was in de jaren `60 met de grond gelijkgemaakt. De Gemeenteraad van Stedum had er al toe besloten, maar gelukkig gaven de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen geen toestemming. Wel werd het bouwwerk versoberd. Het torenspitsje verdween en de personeelsingang werd dichtgemetseld.
Een wens van Stichting Historie Stedum, sinds 2016 de nieuwe eigenaar, is om het gebouwtje weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Begin 2020 is er een begin gemaakt met de restauratie van het gebouwtje.
De foto is gemaakt door Jan Timmer in februari 2020.
Meer foto’s van deze grote restauratie zijn te vinden op de site van Stichting Historie Stedum.