Onthulling schilderij wat in bruikleen was gegeven, voorstellende het interieur van de Petrus- en Pauluskerk in Loppersum.
Handeling werd verricht door Henk en Babs Helmantel en Albert Rodenboog in de voormalige raadszaal.