Molen Duursema, Westeremden. Deze foto is van Koos Meijer