De bijzondere 17de-eeuwse Hemonybeiaard in de Hippolytustoren
Foto A. Gritter