Oprijlaan van de Eilardaheerd langs de Delleweg tussen Stedum en Winneweer.
Foto A. Gritter
(Pensionstal Hoekzema)